Bit Malt / ارایه تستر

 

چالش

استراتژی اشی مشی برای راه اندازی بیت مالت این بود که محصولش تا جای ممکن تست شود. بنابراین به ما مراجعه کردند.

 

راه حل

یکی از رویکردهای ما این بود که در مناسبتهای خاص به این هدف برسیم. به عنوان مثال تصمیم گرفتیم که در نمایشگاه های مهمی چون نمایشگاه آرگو تورنمت تنیس شرکت کنیم؛ جایی که افراد به دنبال تغییر ذائفه هستند.

 

نتیجه

بیش از 2600 شیشه نمونه ارائه شد. بیش از 1200 کیلو نمونه در تورنمت تنیس تست شد.