DMN

Explore
Great Experiences

 

"تجربه یک دانش یا تخصص درباره ی یک رویداد یا موضوع است که از طریق مشارکت یا در معرض قرار گرفتن بدست می آید."

Wikipedia

ما درعصر روبه جلویی زندگی می کنیم که هزاران ایده، تکنولوژی، مفهوم، محصول و برند روزانه بوجود می آیند. ماندگار ماندن در ذهن افراد یکی از غایی ترین چالش های هر برند است، در واقع رقابت برای حضورماندگار در ذهن مشتریان. ما باور داریم که خلق تجربه به یادماندنی کلید حضور همیشگی در ذهن مشتریان است. عصر تعریف کردن یکسو مدتها ست که پایان یافته است. امروزه، مشتریان نیاز دارند که یک تجربه متقابل با برند و پیامش داشته باشند.


دی ام ان در سال 2006 به عنوان یک آژانس تجربی برند بنیان گذاری شد جایی که ما اتفاقات خلاقی برای مشتریان هر برند بوجود می آوریم. این اتفاقات به صورت درگیری مستقیم با مخاطب هدف هر برند است و تلاش می شود که تجربیات دسته دوم و دسته سوم از هر درگیری شکل داده شود تا حداکثر پیام برند طنین انداز شود. بالاتر ازهمه، یک برند مجموع همه تجربیاتی است که مخاطبان هدفش از آن بدست می آورند.