فرصت شغلی


اگر شما از کار کردن در یک محیط خلاق و دوستانه لذت می برید لطفا فرم زیر را پر کنید.


نام کامل*:


سمت مورد نظر*:تلفن*:


ایمیل*:


رزومه*:


ارسال

پروموتر


اگر شما از کار کردن در یک محیط خلاق و دوستانه لذت می برید لطفا فرم زیر را پر کنید.


نام*:


نام خانوادگی*:


عکس*:تلفن*:


ارسال

تامین کننده


اگر شما خدماتی ارایه میدهید که قابل ارایه در صنعت تبلیغات است، فرم زیر را پر کنید.


نام کامل*:


خدماتی که ارایه میدهید*:


تلفن*:


ایمیل*:


ارسال