آیلتس ایران / مراسم افتتاحیه

 

مسئله

آیلتس در صدد بود افتتاح خود را به موسسات آموزش انگلیسی در ایران اعلام کند و با صاحبان موسسات، ارتباط بگیرد.

 

راهکار

ما رویدادی را همراه با کنفرانس خبری ترتیب دادیم تا خبر از طریق رسانه ها هم پخش شود.

 

نتیجه

بیش از 250 نفر از موسسات مختلف شرکت کردند.

150 قرارداد نوشته شد.